Ajutor de înmormântare mai mic în 2021. Câți bani se acordă în caz de deces potrivit noii legi

0

Începând cu data de 12 martie, românii vor beneficia de un ajutor de înmormântare mai mic pentru anul 2021, față de anul trecut. Acești bani se acordă în cazul decesului unei persoane asigurate în sistemul public de pensii (pentru salariați, în principal) sau sau pentru pensionari. De asemenea, se acordă jumătate din suma ajutorului de înmormântare pentru decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Legislația din România în vigoare prevede acordarea unui ajutor de înmormântare în cazul decesului unei persoane asigurate în sistemul public de pensii sau unui pensionar. De asemenea, acești bani se dau și în cazul morții unui membru de familie care nu era asigurat sau pensionar la data decesului.

Săptămâna aceasta, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial. Conform acestui act normativ, ajutorul de deces se va reduce în acest an, comparativ cu valoarea avută în 2020. Legea prevede că ajutorul de înmormântare trebuie să fie cel puţin egal cu câştigul salarial mediu brut. Și din moment ce câştigul salarial mediu brut a scăzut, la fel se întâmplă şi cu ajutorul de deces.

Ajutor de înmormântare mai mic în 2021
La mijlocul acestei săptămâni, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 a apărut în Monitorul Oficial. Începând cu data de 12 martie, acest sprijin financiar va fi de 5.380 de lei. Facem mențiunea că în 2020, ajutorul de înmormântare era de 5.429 de lei.

Din textul actului normativ reiese că ajutorul de deces va fi un pic mai mic, de la data intrării în vigoare a legii. Astfel, beneficiarii vor primi cu 49 de lei mai puțin, de la 5.429 lei (2020), la 5.380 lei. Banii respectivi, cei 5.380 lei, sunt acordați în cazul decesului unui salariat asigurat în sistemul public de pensii sau în cazul morții unui pensionar.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, se acordă jumătate din suma ajutorului de înmormântare, care începând din 12 martie 2021 este de 2.690 lei.

Acte necesare acordării ajutorului de înmormântare
Pentru a putea beneficia de acest ajutor financiar, trebuie să depuneți un dosar la Casa Județeană de Pensii de care aparțineți. Începând de anul trecut, acest ajutor de deces poate fi solicitat și online. Conform Casei Naționale de Pensii Publice, acesta trebuie să conțină următoarele acte:

cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);
certificat de deces (original şi copie);
act de identitate al solicitantului (original şi copie);
acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atesta boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
adeverinţa eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicita ajutorul de deces, după caz.
După efectuarea plății acestui ajutor de înmormântare în 2021, plătitorul de drepturi de asigurări sociale are obligaţia de a înscrie pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „ACHITAT”, data, semnătura şi ştampila.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata