• Home
  • Uncategorized
  • Calendar ortodox 20 iunie 2024. Sf Mucenic Metodie, sfântul care mijlocește în fața lui Dumnezeu iertarea păcatelor noastre. Rugăciune grabnic ajutătoare pentru izbăvirea de necazuri

Calendar ortodox 20 iunie 2024. Sf Mucenic Metodie, sfântul care mijlocește în fața lui Dumnezeu iertarea păcatelor noastre. Rugăciune grabnic ajutătoare pentru izbăvirea de necazuri

Anual, pe 20 iunie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor, mare făcător de minuni.

Sărbători religioase 20 iunie 2024

Ortodoxe: Sfântul Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor

Greco-catolice: Sfântul episcop mucenic Metodie

Romano-catolice: Inima Neprihănită a Marie; Fericita martiră Margareta Ball

Calendar ortodox 20 iunie 2024. Cine a fost Sfântul Mucenic Metodie
Sfântul Mucenic Metodie a ales să se retragă la mănăstire încă de tânăr. A trăit o viaţă curată, bineplăcută lui Dumnezeu, din acest motiv a fost chemat la arhierie, fiind numit Arhiepiscop al cetății Patarelor din Licia. Sfântul Mucenic Metodie a fost un adversar al ereziei lui Origen, un păgân care înșela mulți oameni. Văzând că Metodie devine din ce în ce mai iubit de către credincioși, decide să devină și el pastor, spunând oamenilor că este trimisul lui Dumnezeu

Acest lucru a fost în zadar deoarece predicile lui Metodie despre iubire și preaslavire răsunau în urechile creştinilor. Observând că toți mai mulți oameni refuză să se închine idolilor, își îndeamnă slujitorii să îl captureze și să îl ucidă pe Metodie. Astfel, pe vremea împăratului Aurelian, capul Sfântului cade sub tăișul sabiei.

Calendar ortodox 20 iunie 2024. Rugăciune către Sfântul Mucenic Metodie
Cu voia Ta, Doamne, întru înfricoşare pământească s-a schimbat firea apelor, cea mai înainte lesne vărsătoare; pentru aceasta, neudat pedestru trecând Israel, cântă Ţie cântare de biruinţă.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-mi mijlocirea cărării cea neîncetată, care mă duce către Dumnezeu, învaţă-mă, tăinuitorule de cele sfinte, ca să câştig viaţa cea fără de sfârşit, prin rugăciunile tale preaînţelepte.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucit-ai în Biserica lui Hristos, cu harul îndoit luminându-te, sfinţite arătătorule; pentru aceasta cu îndoite cununi, cu sfinţită cuviinţă Hristos te-a încununat.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Metodie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împodobit cu cununa muceniciei şi cu mirul preoţiei, prin amândouă ai strălucit, preafericite; pentru aceasta ai câştigat moştenirea cea prea adevărată şi de Dumnezeu închipuită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca o jertfă curată, vie şi însufleţită, te-ai jertfit Stăpânului Celui Preasfânt; pentru aceasta ai fost primit la jertfelnicul cel din cer, Mărite Mucenice Metodie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tainic Învăţător neamului omenesc şi Izbăvitor şi Mântuitor ne-ai născut nouă pe Hristos, Fecioară, Maică Preacurată; pentru aceea, ştiindu-te pe tine cu adevărat Pricină vieţii celei veşnice, te slăvim.


Distribuie